23.11.2021

Aqşin Babayev

 

23 noyabr 1936 – 10 iyun 2020

 “Buruq saçlı bir oğlandım dünəndi,
   Birdən-birə saçıma qar ələndi.
   Ömrüm-günüm ağ dumana bələndi,
   Haradan gəldi, hara getdi bu illər!”

  “Bir içim su istədim
    Gec verdilər, içmədim.
    Bir yolda gözüm qaldı
    Qoymadılar, keçmədim.
    Bir şirin söz dilədim
    “Bir az gözlə” dedilər.
    Haqqımı istəyirdim
    Haqqımı da yedilər”

“SƏHNƏ,

EKRAN,

EFİR

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: