Ömür Dostum

ÖMÜR DOSTUM

Aqşin Babayev həyat yoldaşı Müzəyyən xanım Ağabəyova haqqında:

 ÖMÜR DOSTUMA 

Unutqanlıq qocalığın qardaşı imiş,
Səhər səni gözləmədim, getdim, ağladın…
Göz yaşları boğdu seni, titrətdi səni,
Qəzəbini ürəyində boğub saxladın.

Gəl incimə, bircə dənəm, olan işdi bu.
Küsməyimiz yaz yağışı, ötəri bir səs.
Bir-birinə cani-dildən bağlananları
Bir inciklik bir-birindən ayıra bilməz.

Ağlama gəl, saxla görək göz yaşlarını,
Hələ mənə çox nəğmələr söyləyəcəksən.
Bircə şeyi düşünürəm xəyal içində,
Bu dünyadan mən köçəndə neyləyəcəksən?

BUNDAN SONRA AYRILMAYAQ…                                                                                Müzəyyənə

Düz bir aydır ayrılmışıq,
Sən də, mən də tək qalmışıq,
Bu bir ayda qocalmışıq,
Bundan sonra ayrılmayaq.

Qış fəslində bahar çağım,
Ömrüm boyu dərd ortağım,
Gecə-gündüz nur çırağım,
Bundan sonra ayrılmayaq.

Dost varsa da, sirdaş deyil,
Qonum-qonşu yoldaş deyil,
Yaşımız da o yaş deyil,
Bundan sonra ayrılmayaq.

Taleyimə sənsən dayaq,
Gecələri qaldım oyaq,
Yetim qalıb bu ev, ocaq,
Bundan sonra ayrılmayaq!  

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: