Az qalib

AZ QALIB

Bir yarpaqdım sola-sola saraldım.
Bir səhərdim axşam oldu, qaraldım.
Qartal kimi zirvələrdən bar aldım.
Zirvələrdən enməyimə az qalıb.

* * *

Bir çayırdım daşı dəldim, oyandım.
Günəş çıxdı, atəşinə boyandım.
Qürub çağı solğun-solğun dayandım.
Şam kimiyəm, sönməyimə az qalıb.

* * *

Bir sədaydım dağa dəydi qayıtdı.
Ağ saçlarım məni yaman ayıltdı.
Ölüm mənə dişlərini sıyırtdı.
Xatirəyə dönməyimə az qalıb.

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: