NÂZIM HİKMET

Presentation1

NAZİM HİKMƏTƏ BAĞLI ÖMRÜM

1957-ci il… Azərbaycan Dövlət Universitetinin iclas salonu. Nazim Hikmət kürsüdədir. Biz tələbələr uzaqdan-uzağa seyr edirik onu. 1961-ci il… Moskvadayam. Şairin evində onunla üzbəüz oturmuşam. İnana bilmirəm ki, “Mavi gözlü dev”lə görüşmüşəm. 1962-ci il… Şair Bakıda qonaqdır. Radio jurnalisti kimi səsini lentə yazıram. Ayrılanda deyir: “Müdafiənə məni də çağır. Unutma…” ardını oxu

NAZİM HİKMƏT QALAKTİKASI
Bakı 2016

Tərtib edəni: Gündüz Babayev
Redaktoru: Sevda Əlibəyli
Rəssamı: Tora Ağabəyova
Ön sözün müəllifi: Azər Turan

Aqşin Babayevin bu kitabına müəllifin Nazim Hikmət haqqında xatirələri, şairə həsr etdiyi məqalələri, Nazimlə bağlı olan sənət xadimləri haqqında yazıları, müsahibələrindən bəzi nümunələr daxil edilmişdir

“Nâzım ve Azerbaycan”
Çev.: Aslan Kavlak, Zeus Yayınları, 2012

  Günay Güner:  “Usta İşi Bir Belgesel Yapıt : “Nâzım ve Azerbaycan”
“…Türkçedeki Nâzım Hikmet toplamına, değerli Nâzım Hikmet uzmanı, Yazar Aslan Kavlak’ın özenli dil içi aktarımıyla (çevirisiyle) görkemli bir yapıt daha eklendi: Usta Yazar Aqşin Babayev’in Nâzım ve Azerbaycan adlı kitabı…” ətraflı

“Nazimi yaşadanlar”
Nazim Hikmətin xatirə günü münasibətilə

                     “İnsanların bəzisi otların, bəziləri balıqların çeşidini bilir, mən ayrılıqların” deyən Nazim ağlına da gətirə bilməzdi ki, ölümündən sonra həsrətində olduğu vətənində-Türkiyədə o qədər populyarlaşacaq ki, onun nəinki əsərləri türk dilində çap olunacaq, pyesləri tamaşaya qoyulacaq, hətta uşaq ikən çox sevdiyi, qəribədir, bugünəcən itib batmayan oyuncaqları da xüsusi olaraq sərgilənəcək, Nazimi yaşadanlar onu rəssam kimi də xalqa təqdim edəcək, bəstəkarlar onun şeirlərinə dillər əzbəri olan nəğmələr qoşacaqlar”  ardını oxu

AD GÜNÜN MÜBARƏK, USTAD!”
Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 13 yanvar.- S.3.

“…O, təkcə şeirlərində deyil, məqalə və çıxışlarında da Azərbaycandan həmişə sonsuz məhəbbətlə söz açırdı. Şairin “Neftə doğru”, “Neftin cavabı”, “Bayramoğlu”, “Arpa çayının iki yanı” və başqa şeirlərində bu məhəbbət aydın şəkildə duyulurdu” ardını oxu

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: