Bİr İçİm su

“Mən görkəmli nasir Aqşin Babayevin böyük tərəddüdlər içində oxucuya təqdim etdiyi bu şerlər toplusunu məhəbbət mövzusunda yazılmış kitab arasından beqəfil düşən qurumuş, solmuş, fəqət canlı güllərdən daha canlı qızıl gül butasına bənzədirəm, mən bu kitabı baba, nənə sandığında yazdan qışacan gizli qalan lumuya, ətirli almaya bənzədirəm”.

Vaqif Bəhmənli

BU DA ÖMÜR

          Bir içim su istədim
          Gec verdilər, içmədim.
          Bir yolda gözüm qaldı
          Qoymadılar, keçmədim.
          Bir şirin söz dilədim
         “Bir az gözlə” dedilər.
          Haqqımı istəyirdim
          Haqqımı da yedilər.

YAŞAMAQ İSTƏMİRƏM

Hər il bahar yerinə ömrümə qar gələndə,
Atamyaşlı qocalar küçədə dilənəndə
Yaşamaq istəmirəm!

Bir ana qucağında körpə “acam” deyəndə,
Bisavad bir bambılı pula pul deməyəndə
Yaşamaq istəmirəm!

Haram haramzadələr iş başında olanda,
Namuslu qadınların gözü yaşla dolanda
Yaşamaq istəmirəm!

İri naqqa balıqlar kütümləri udanda,
Kişilərin yerini nakişilər tutanda
Yaşamaq istəmirəm!

 

HƏYAT NECƏ GÖZƏLDİR

 Həyat necə gözəldir,
                             Açan güllər solmasa.
 Həyat necə gözəldir,
                             Qüssə-ələm olmasa.
 Həyat necə gözəldir,
                              Zülm edənlər
                              məzlumlara
                              Dərd verməkdən
                              Doysalar!
 Həyat necə gözəldir,
                              Yaşamağa qoysalar!

 

AZ QALIB

Bir yarpaqdım sola-sola saraldım.
Bir səhərdim axşam oldu, qaraldım.
Qartal kimi zirvələrdən bar aldım.
Zirvələrdən enməyimə az qalıb.

* * *

Bir çayırdım daşı dəldim, oyandım.
Günəş çıxdı, atəşinə boyandım.
Qürub çağı solğun-solğun dayandım.
Şam kimiyəm, sönməyimə az qalıb.

* * *

Bir sədaydım dağa dəydi qayıtdı.
Ağ saçlarım məni yaman ayıltdı.
Ölüm mənə dişlərini sıyırtdı.
Xatirəyə dönməyimə az qalıb.

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: