yasamaq istemirem

YAŞAMAQ İSTƏMİRƏM

Hər il bahar yerinə ömrümə qar gələndə,
Atamyaşlı qocalar küçədə dilənəndə
Yaşamaq istəmirəm!

Bir ana qucağında körpə “acam” deyəndə,
Bisavad bir bambılı pula pul deməyəndə
Yaşamaq istəmirəm!

Haram haramzadələr iş başında olanda,
Namuslu qadınların gözü yaşla dolanda
Yaşamaq istəmirəm!

İri naqqa balıqlar kütümləri udanda,
Kişilərin yerini nakişilər tutanda
Yaşamaq istəmirəm!

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: