sonraki

ÖLÜMDƏN SONRAKI ÖLÜM…

Yanmadım mən,
Güldü qəlbim…
Bir imtahan oldu,
                        gördüklərim,
Pəncərədən tullanıb
                         qıçlarını sındıranlara
                         güldük biz…
Mən və sən
Ölmədik heç birimiz!
Ölüm nədir ki, qorxaq
                           ondan,
Qorxaq bu kasıblıqdan,
                            həsrətdən,
                                        möhnətdən,
Qəm yükünü daşımaqdan,
Xoş gün həsrətilə
                            yaşamaqdan…
Qəpik-quruş saymadan,
Əziyyətdən cana doymaqdan,
Əzabdan, xəstəlikdən,
                             zülmdən…
Mən bunlardan qorxmuram…
Mən qorxuram ölümdən
                              sonrakı ölümdən…

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: