TBKT

Türksoy Beynəlxalq Kültür Təşkilatı görkəmli türkşünas, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru Aqşin Babayevi anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə xatirə-təbrik plaketi və türk ədəbiyyat aləminin ödülü olan “Haldun Taner” medalı ilə təltiv etmişdir. Alimə göndərilən təbrik məktubunda deyilir:

“Hörmətli Aqşin Babayev! Sizin 80 illiyinizi təbrik edir, Türk dünyasının mədəniyyəti və ədəbiyyatı sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinizə görə təşəkkürümüzü bildirir, uğurlu çalışmalarınızın davamını arzulayırıq”. 

Türk ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi tanınan Aqşin Babayev Türkiyənin Nazim Hikmət Kültür və Sənət Vəqfinin fəxri üzvüdür. O, Nazim Hikmətə həsr olunmuş, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə, Almaniyada və başqa xarici ölkələrdə də işıq üzü görmüş kitabların müəllifi olmaqla bərabər, həm də məşhur türk yazıçılarından Haldun Tanerin, Əziz Nesinin, Rəmzi İnancın, Şükran Kurdakulun əsərlərini dilimizə çevirmişdir.

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: