Şeytanın yubİleyİ

“Şeytanın yubileyi”  A Babayev SY

Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrı.
2009-cu il

Musiqi: Oqtay RəcəbovA Babayev Seytanin Yubileyi
Libretto: Aqşin Babayev

A Babayev Yubiley 1

A Babayev Yubiley 2

Quruluşçu rejissor – İlham Namiq-Kamal
Quruluşçu dirijor – Nazim Hacıəlibəyov
Quruluşçu rəssam – İsmayıl Məmmədov
Baletmeysterlər – Zakir Ağayev, Leyla Ağayeva

İştirak edirlər – İlham Namiq-Kamal, Xanım Qafarova, Ramil Qasımov, Fatma Mahmudova, Novruz Qartal, Məhərrəm Qurbanov, Gülnarə Əzizova, Gülcahan Salamova, Rəsmiyyə Nurməmmədova, Arif Quliyev, Ziyadxan Cəbrayılov, Ağaxan Şərifov.

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: