Şəxsən Siz

Aqşin Babayev  Azərbaycan Televiziyasının

«Şəxsən Siz» verilişində 

23. 06.2016

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: