Novruz

 

NOVRUZ QONAĞI

Öpdüm səni, məzarının başı soyuq!
Gözün doldu, gözlərinin yaşı soyuq!
Sənsiz qəlbim deşik-deşik, oyuq-oyuq!
Atam mənim!

* * *

Keçən Novruz sağ idin,
Kürəyimdə dağ idin.
Bu Novruz daşa döndün,
Gözümdə yaşa döndün,
Atam mənim!

Keçən Novruz bahardın,
Bu Novruz xəzan oldun.
Keçən Novruzdan bəri
Mən yuxu yozan oldum,
Atam mənim!

Keçən Novruz bilmədim
Ürəyimə dayaqsan,
Keçən Novruz bilmədim
Bir Novruzluq qonaqsan
Atam mənim!

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: