ÖMRÜM

MƏNİM ÖMRÜM

MƏNİM ÖMRÜM –

QORXUNC AXAN DAĞ ÇAYI,

YETİM QALMIŞ UŞAQLARIN HARAYI.

MƏNİM ÖMRÜM –

SUSUZLUQDAN CADARLAŞAN TORPAQLAR,

GÜN GÖRMƏYƏN SARI-SARI YARPAQLAR.

MƏNİM ÖMRÜM –

QIRIQ TELLİ BİR RÜBAB,

OXUNMAMIŞ BİR KİTAB.

MƏNİM ÖMRÜM –

DÜŞMƏNLƏRİN TÜFƏNGİNDƏ ÖLÜM GÖRƏN İKİ GÖZ,

QƏMLİ BAXIŞ, QƏMLİ SÜKUT, QƏMLİ SÖZ.

MƏNİM ÖMRÜM –

ÇIRPINTILI, SƏKSƏKƏLİ BİR YUXU,

BARIT KİMİ BİR QOXU,

DÜNYA BOYDA BİR QORXU…

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: