Men do not live long

A Babayev Kisiler

Aqşin Babayevin “Kişilər az yaşadı” əsəri Azərbaycan Radiosunun “Yaddaş səhifələrində” verilişində

Əsəri Azərbaycan Respublikasının xalq artisti
Roza Tağıyeva oxuyur

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: