Əlin cibində olsun

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı. 2010-cu il

Musiqi: Oqtay Rəcəbov

Libretto: Aqşin Babayev

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: