Biri var, biri yox

ans

Aqşin Babayev 2006-2011-ci illərdə ANS ÇM radiosunda hər bazar günü “Biri var, biri yox” adlı müəllif proqramı ilə çıxış etmişdir. Həmin verilişlərdən sizə iki nümunəni təqdim edirik.

 

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: