Agşin Babayev – 75

A Babayev 75
Agşin Babayev – 75

«Elm və təhsil»
Baki, 2011, 324 səh.
Redaktoru:   Gündüz Babayev

 

YAZIÇI, DRAMATURQ, ŞAİR, TƏRCÜMƏÇİ, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ƏMƏKDAR JURNALİST, İCTİMAİ XADİM

error: