ADIN KİMİ

                             Müzəyyənə

Bu dünyada bircə dostum sənmisən,
Elə bil ki, səmalardan enmisən,
Hamı susub, yuxumda sən dinmisən,
Adın kimi gözəlimsən sən mənim…
Eşqim, ruhum , əzəlimsən sən mənim.

* * *

Dünya-riya, ömür-yalan, zaman-heç,
Sən mələksən, günahımdan mənim keç.
Sözü məndən, məni sözdən özün seç.
Adın kimi gözəlimsən sən mənim…
Eşqim, ruhum , əzəlimsən sən mənim.

* * *

Gündüzümün, Aytənimin anası,
Gözəllərin təki, ilki, sonası,
Bir ömürdür verdim sizə yanası,
Adın kimi gözəlimsən sən mənim…
Eşqim, ruhum , əzəlimsən sən mənim.

COPYRİGHT © AQŞİN BABAYEV

2015-2023  ©  www.aqsinbaba.ayten.ch

error: